На горизонте

Закат/восход, например, Москва Сити на фоне заката.

Серая группа

Зелёная группа

Красная группа